Navegació

L’actual govern d’aquesta corporació ha sigut escollit el setembre de 2018 a partir de la fusió per absorció amb l’Associació Juvenil Future Foundation. Tenint modificacions puntuals durant aquests mesos. Ara mateix està format per les persones següents:

President de la Corporació
Jaume-Miquel Ruiz i Gual

Vicepresidenta de la Corporació
Ana Mª. Chamorro Chueco

Secretaria-Tresorera General
Verónica-Michaela Ruiz Serrano

Vocals
Mia Ramírez Ruiz
Joan Màrquez Fernández (Director de la comissió gràfica i de Noveno Arte)