L’Associació Animanga de Catalunya, neix el Gener de 2017 oficialment de la mà d’un grup de gent otaku amb ganes de fer activitats de lleure per la gent del mateix caliu a l’àrea del Penedès-Garraf, i amb el temps expandint-se. Fent promoció d’entitats i organitzacions de l’àmbit cultural del Manga i de l’Anime, incloent-hi del món dels videojocs i derivats.

Durant aquest temps, aquesta corporació ha celebrat esdeveniments relatius amb l’objectiu estatutari d’aquest. Fent que gent de tota mena s’hagi incorporat als grups de treball que tenim actualment. Comptem amb membres crítics que volen donar el millor de si mateixos perquè la gent s’ho passi bé amb les nostres activitats.

A part, pretenem ser trampolí de molts dibuixants, il·lustradors, dissenyadors i d’altres perquè puguin arribar a ser coneguts. És per això que varem constituir la comissió “Noveno Arte” que pretén arribar a fer realitat d’un projecte que permetrà fer aquest gran pas.

Hem passat de ser una petita associació amb poca experiència, a ser una avalada entitat que ha demostrat la seva vàlua dins d’aquest món i que pretén seguir amb els seus objectius. Oberta per tota la gent que vulgui col·laborar.

En definitiva, pretenem fer del mòn un lloc millor.